Algemene Voorwaarden

slinger

De ouders/verzorgers van de jarigen (minstens een daarvan) gaan mee met het feestje. Ze zorgen zelf voor eten en drinken.

De feestjesgevers werken allemaal onder eigen naam. Bij klachten graag eerst contact opnemen met de feestjesgever, en dan pas met Natuur is een feest (ter bemiddeling).

De feestjesgever van Natuur is een feest neemt geen aansprakelijkheid op zich voor ongelukken, tenzij deze grove nalatigheid ten laste kan worden gelegd.
Omdat de feestjesgever de opdrachtnemer is, kan dus ook Natuur is een feest niet aansprakelijk worden gesteld.

Heeft u extra wensen, dan kunt u dat bespreken met de feestjesgever. Die kan voor een eventuele meerprijs daar aan tegemoet komen.

Komt u meer dan een kwartier te laat, dan kunt u geen aanspraak doen op het later eindigen van het feestje. De feestjesgever zelf beslist hierover.

Mocht het heel erg slecht weer zijn  kunt u het feestje tot op de dag zelf kosteloos annuleren. Vanaf code oranje wordt het echt gevaarlijk en lasten wij het feestje zelf af. De codes worden meestal vanaf twee dagen van tevoren gegeven.

Mocht de feestjesgever ziek zijn of anderszins verhinderd, dan zoekt deze zo mogelijk een andere feestjesgever, of schakelt hiervoor Natuur is een feest in.

Lukt dat niet, dan wordt het feestje geannuleerd of wordt geprobeerd het feestje te verplaatsen.